Velkommen til Kvinde kend din krop!Hjemmesiden er i øjeblikket under opbygning

Kontakt os på info[@]kvindekenddinkrop.dk

Bogen

Kvinde kend din krop er en håndbog for kvinder i alle aldre.

Bogen udkom første gang i 1975 og vakte på det tidspunkt stor interesse og vild debat: Sådan en oplysningsbog til kvinder var både nyt og provokerende dengang.

Siden er bogen udkommet i mange oplag og løbende revideret i 1983, 1992 og 2001. - Og mon ikke den kommer i en femte udgave i løbet af nogle år?


Følg os på facebook

Kussomaten

Hvad er Kussomaten?

Kussomaten er en fotoboks, hvor du anonymt kan tage et billede af din kusse, og derved bidrage til en samling af billeder som viser at kvinders kønsorganer ser meget, meget forskellige ud.

Alt for mange fotos af de kvindelige kønsorganer, som er tilgængelige på nettet, er pornografiske. Den pornografiske kusse lever op nogle helt bestemte idealer: Den skal være helt symmetrisk og have ultra-små kønslæber – og så skal den selvfølgelig være hårløs.

Mange kvinder mener at de ser forkerte ud i den region, hvis ikke de lever op til pornoidealet. Det vil vi gerne ændre! Vi vil derfor opbygge en samling af billeder som viser mangfoldigheden af kusser. De kan være symmetriske, asymmetriske, have store eller små kønslæber og clitorisser og de kan selvfølgelig være med varierende behåring.

Vi har, sammen med en gruppe designstuderende, udviklet og bygget en fotoautomat, som er specielt designet til at tage billeder af kussen. Kussomaten er indrettet som et lille, hyggeligt rum, med en stol i midten. I stolen, er der skåret et hul og nede i gulvet, er der placeret et kamera. Ved hjælp af en selvudløser, kan man tage et foto, som kun viser kussen. Billederne fra kussomaten bliver løbende uploadet til dette site.

Klik på linket for at se BILLEDERNE

Hvor kan du møde Kussomaten?

Kussomaten havde premiere 8. marts 2011, på Goethe-instituttet i København. Anledningen var kvindernes internationale kampdag, og stedet var valgt fordi forfatteren til bogen ”Vulva – det usynlige køn” Mithu Sanyal gæstede Goethte-instituttet denne dag.

Herefter var Kussomaten på besøg hos de medicinstuderendes café på Panuminstituttet og senere på Roskildefestivallen. Kussomaten har været med teatret Mungo Park i Kolding, hvor den har stået i foyeren under forestillingen Kvinde kend din krop.

Kussomatens tur rundt i Danmark er nu så småt ved at slutte. Vi er derfor glade for at Kvindemuseet i Århus har åbnet dørene for Kussomaten. Så fremover vil man kunne møde Kussomaten her.

Postkort fra Kussomaten på Roskildefestivallen 2011

Juni 2011: Kussomaten på Roskilde festival
I samarbejde med Sex og Samfund er Kussomaten på Roskilde festivalen. Pernille, K. Vinders fonds udsendte Kussomat-aktivist, rapporterer fra festivalen:

Onsdag d. 29. juni:Den sidste dag i Kussomatens Roskildeeventyr er gået og Kussomaten er sikkert tilbage på lager. Det har været en hård omgang, som det altid er på festival, men Kussomaten er kommet igennem med få skrammer. På den sidste dag har der ikke været behov for så meget opsøgende arbejde, tværtimod er rigtig mange af de unge kvinder selv kommet til Kussomaten for at donerer deres billede (stor tak!) Alt i alt har Kussomaten på Roskilde været en succes, med omkring 100-120 donationer, og ikke mindst objekt for særlig meget interesse. Kussomaten siger tak for fire gode solrige dage og ønsker alle en fortsat god festival. Længe leve mangfoldigheden!

Tirsdag d. 28. juni: Endnu en dag er gået for Kussomaten på Roskilde. Det har været en dag med særlig mange donationer, ca 60 kvinder har ladet sig fotografere i den gode sags tjeneste. Derudover er der blevet produceret et lille vendespil som de besøgende kan underholde sig med.

Mandag d. 27. juni: Kussomaten har haft en del besøgende på dag to, på Roskilde. Gå rsdagens billeder er desuden blevet printet ud og hængt op sammen med billederne fra Pikkomaten - det vækker opmærksomhed og bliver studeret grundigt af de besøgende. Og så til dagens bedste nyhed - kl to kom en flok unge mennesker tilbage med kussomatens stol. Det var et meget glædeligt gensyn!Søndag d. 26. juni kl. 16: På trods af en uheldig start har Kussomaten nu overlevet dag 1. på Roskilde. Folk har været tøvende, afvisende og nysgerrige, men i alt er der blevet taget ca 30 billeder. Vi håber folk får mere blod på tanden i morgen, men godt gået til dem der var forbi.

Søndag d. 26. juni kl. 12: Kussomaten er nået Roskilde - et event vi har glædet os meget til! Væggene er blevet sat op, lyset tændt og kameraet slået til. Men det er som om der mangler noget. I løbet af natten er der desværre nogle der har stjålet kussomatens stol. Det er rigtig uheldig og det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Der udloves nu en dusør for indlevering af stolen. Og indtil da forsøges med en campingstol - Kussomaten Roskilde edition!

Facebook kommentarer

Om bogen

Kvinde kend din krop står på mange kvinders boghylder rundt om i landet - i alt 200.000 eksemplarer er der blevet solgt. Bogen er med andre ord blevet en institution og en kilde til at forstå kvinder og deres situation gennem de sidste tre årtier.

Men det er ikke den samme kvinde, man læser om i alle de mange bøger. Bogen er nemlig blevet revideret to gange, efter den udkom første gang i 1975 - dvs. i 1983 og i 1992. Og ved første øjekast forbavses man over, at forståelsen af kvinder kan udvikle sig så markant på bare 36 år.

Den kvinde, der i 1975 opfordres til fælles kvindekamp, er i 1992 blevet til et individ, der selv må finde ud af, hvad der er rigtigt for lige netop hende. På den måde kan 1992-udgaven af bogen læses som et angreb mod det kollektive projekt, der udtrykkes i 1975.

Men inddrager man 1983-udgaven, viser der sig på den anden side en indbyrdes sammenhæng mellem udgaverne. 1975-udgavens fokus på de mekanismer i samfundet, der undertrykker kvinden, danner et fundament for, at man i 1983 kan koncentrere sig om, hvad det så er kvinden indeholder. Og herfra til at fokusere på det særegne ved den enkelte kvinde, som 1992-udgaven gør, er der ikke langt.

1975 - kvinder er undertrykte

I 1975-udgaven af Kvinde Kend din Krop er kvinder dominerede af mænd og det klassedelte samfund, som i forhold til alle aspekter af kvindeliv og kvindekrop virker undertrykkende. Den samfundsskabte undertrykkelse sker ved anvendelsen af myter om, hvilket socialt, psykologisk individ kvinder er.

Kvinden kaldes hysterisk, nervøs, klimakteriel. Hun mangler hormoner, hun trænger til lægebehandling og beroligende stoffer. Det er hende der er noget galt med - det siger lægerne. (Kvinde kend din krop, 1975, s.220)

Disse myter om kvinden handler blandt om, hvordan naturlige faser i kvinders liv såsom menstruation og overgangsalder bliver brugt til at fremstille kvinden som uren, ustabil, hysterisk og svag. Hun fremstilles i myterne med andre ord som et mindre værdigt menneske end manden.

Hele tonen i bogen er som at læse et kampskrift fra Rødstrømpebevægelsen. Det er fyldt med vrede og harme over den uretfærdighed, forfatterne mener, der gør sig gældende i samfundet. Derfor er det heller ikke underligt, at målet med at skrive om alle disse undertrykkende myter handler om, at kvinder skal bevidstgøres. Samtidig opfordres kvinder i 1975-udgaven til at stå sammen for at komme undertrykkelsen til livs.

Kvinder skal begynde at tale sammen om deres problemer for derved at blive opmærksomme på, at deres problemer ikke er deres alene, men at de er et fælles kvindeligt anliggende, som skyldes, at de lever i et mandsdomineret samfund. Det private skal med andre ord gøres politisk for at udtrykke det med en af Rødstrømpebevægelsens paroler. Opfordringen til at finde sammen med andre kvinder og tale problemer kan næsten ses som en opfordring til at søge ind i en basisgruppe, som netop var Rødstrømpebevægelsens organiseringsform.

1983 - Kvinden idealiseres

"Vi må leve imod den kvindeopfattelse, der ikke anerkender vores kvindelighed. Vi er kvinder, vi er en månedlig cyklus, vi er ægløsning og menstruation, vi er følelsesmæssige udsving, vi er smerter, vi er fødsler, vi er! Vi er kvinder uden ægløsning, uden menstruation, uden fødsler. Du er kvinde på din helt specielle måde." (Kvinde kend din krop 1983 side 21)

Perspektivet på kvinden har ændret sig kraftigt fra 1975 til 1983-udgaven. Kvinder er nu forskellige, men fælles for dem er, at de er dejlige! I stedet for at fokusere på hvordan kvinder begrænses af forhold, der ligger uden for dem selv, er det denne udgaves mål at opstille et positivt billede af den sunde og harmoniske kvinde.

At være kvinde drejer sig ikke længere om at ændre samfundet, men i stedet om at erkende og nyde en indre kvindelig natur. At tilhøre kvindekønnet tilføres en aura af noget spirituelt, og de særligt kvindelige herligheder, som bryster, ægløsning og menstruation hyldes med næsten religiøs iver.

Kvinden skal efterstræbe indre balance og harmoni ved at kende og acceptere sin natur og finde ind til den særlige måde at være kvinde på, der er rigtig for netop hende. Kvinden skal i den ny kvindeforståelses navn tilbage til kødgyderne og hjemmesyltning for at komme i kontakt med sig selv.

"Bag selv dit brød, rens selv dine grønsager og lav selv din fars. Det tager masser af tid, men det er tid til dig selv, tid til fordybelse i en vigtig livsproces." (Kvinde kend din krop1983 side 24)

1983-udgaven af Kvinde kend din krop står umiddelbart i modsætning til det rødstrømpemanifest 1975- udgaven kan tages til indtægt for. Kampgejsten og det samfundsomvæltende islæt er væk. Fra at have været vred og udadrettet i sit perspektiv har kvinde kend din krop i 1983 i stedet en ambition om, at kvinder skal søge ind i sig selv. Nu skal det at være kvinde dyrkes som en værdi i sig selv. Dette kommer til udtryk
ved en opblomstring af kvindefestivaler, kvindemusik, kvindeteater og kvindelitteratur.

1992 - Kvinden er sin egen lykkes smed

Individualitet fremfor køn er i centrum for kvindeforståelsen i 1992-udgaven, og der fokuseres derfor på kvinders forskellighed fremfor på det fælles kvindelige.

Kvinden anno 1992 er et individ, der selv vælger, hvordan hun vil leve sit liv. Dermed vægtes muligheder frem for begrænsninger i forhold til kvindeliv. Fokus på individualitet skubber kønsperspektivet i baggrunden - det kønsperspektiv, der i de tidligere udgavers forskellige udformninger, udgør grundlaget for at skabe en bog, der henvender sig til kvinder forstået som en gruppe med kollektive interesser.

I tråd med det ændrede fokus skabes der i bogen et utal af identifikationsmuligheder for læserne, der kombinerer såvel traditionelt maskuline som feminine værdier. Herved undgår forfatterne at kategorisere kvinder som en generaliserbar gruppe.

Kvinder opfattes i 1992 som en heterogen gruppe med udstrakte muligheder for at påvirke deres liv gennem deres individuelle valg og fravalg. Kvindens liv kan dog påvirkes af begrænsninger i udfoldelsesmulighederne i form af en række normer, kønsroller, idealer og myter. Dette må alle kvinder forholde sig til.

Det afgørende for, om den enkelte kvinde er underlagt disse begrænsninger, er hendes selvopfattelse og stillingtagen hertil. Hvis hun har et godt kendskab til sig selv vil normer, kønsroller, idealer og myter ikke være bestemmende for hendes liv, da en god selvindsigt i forhold til præferencer og holdninger sætter kvinden i stand til at vurdere hvilke normer og idealer, hun ønsker at orientere sig mod, og hvilke hun forkaster.

Man kan spørge sig selv, hvordan Kvinde kend din krop overhovedet kan udkomme i 1992. Ifølge visse gamle rødstrømper har bevægelsen på dette tidspunkt været død i over fem år, og man kan som sådan betragte udgaven som helt og aldeles løsrevet fra dens udspring. Dette stemmer overens med, at bogen i så udpræget grad lægger vægt på budskaber om forskellighed, at der ikke længere kan spores noget fælles kvindeligt ud over den biologiske kvindekrop.

Bogens mission bliver at stille kvinder så frit i deres livsvalg som overhovedet muligt. Så på trods af at 1992- udgaven eliminerer det kollektive projekt, 1975-udgaven udtrykte, kan den læses som en opfyldelse af 1975- udgavens ønske om, at kvinder frigøres fra de undertrykkende mekanismer, der er inderlagt. Lidt firkantet kan man i samme åndedrag hævde, at betoningen af individualitet betyder, at kvinder i 1992-udgaven er blevet kønsløse.

Artiklen er udarbejdet af historiestuderende ved Roskilde Universitetscenter:Anne Thybo Høyer, Joan Gundersen, Therese Søgaard Mortensen og Janne Kæmpe.

Kontakt

K.Vinders Fond. Email: info[@]kvindkenddinkrop.dk

Artikler og omtale

P1 Morgen 8/3 2011
KVINFO: Webmagasinet FORUM: En Kusso-hvaffor-noget?
Politiken: Kussomaten er det nye våben mod porno ideal
Hverdagskussen skal foreviges
Information: Kussen ud af busken
Natholdet - Med Martin Brygmann (Sæson 2 - Afsnit 11) - Sputnik
Kussomaten i Aftenshowet
Berlingske: Få taget et billede i Kussomaten
JP: Kussomaten gør op med pornokønnet
DR: Kvinde kend din kusse
P3/DR: Kvinde kend din kusse
Goetheinstituttet: Kvindekamp i 100 år
BT - Hvordan ser den gennemsnitlige kusse ud?
BT - Få taget et billede i kussomaten